wirtualna prezentacja

Aby oglądać prezentację należy wybrać jedną z poniższych prezentacji, następnie poczekać aż pojawi się w oknie przeglądarki internetowej. Wyświetlające się okno należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy aby powiększyć okno na pełen ekran monitora. Klikając na strzałki lub na punkty oznaczone na mapce można przemieszczać się między pomieszczeniami.

wybierz prezentację